Hindistan Konsolosluk İşlemleri

Hindistan Konsolosluk İşlemleri

Hindistan Konsolosluk İşlemleri Hakkında

15.06.2011 itibariyle aşağıda belirtilen konsolosluk işlem ücretlerine 2$ (ABD Doları) hizmet bedeli eklenmiştir.

HİNDİSTAN KONSOLOSLUĞU DOĞUM BELGESİ TASDİK İŞLEMLERİ

Soru: Hindistan Konsolosluklarında Doğum belgesi nasıl tasdik ettirilir?

Cevap:Hindistan Konsolosluklarında Doğum Belgesi tasdik edilecek kişinin reşit olmaması durumunda, ebeveynlerden birinin Hindistan Konsolosluklarına şahsen başvurusu gereklidir.

Hindistan Konsolosluğu Doğum Belgesi Tasdik İşlemleri için gerekli belgeler:

Doğum belgesi sahibinin veya doğum belgesi tasdik edilecek kişinin reşit olmaması durumunda ebeveynlerden birinin pasaport aslı ve fotokopisi (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfası).

Doğum belgesi aslı ve fotokopisi aşağıdakiler tarafından tasdik edilmelidir.

Doğum belgesinin Hindistan'da düzenlenmesi durumunda,

Doğumun gerçekleştiği bölgedeki yerel noter,

çocuğun doğduğu eyaletteki/birlik toprağındaki İçişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

Doğum belgesinin Türkiye'deki yetkili merciler tarafından verilmesi durumunda:

Belgenin T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir .

Doğum belgesinin başka ülkelerdeki yetkilimerciler tarafından verilmesi durumunda:

belgenin ilgili ülkedeki Indian High Commission/ Hindistan Büyükelçiliği/ Başkonsolosluğu tarafından tasdik edilmesi gerekir.

FORMA GEREK YOKTUR

Hindistan Konsolosluğu Doğum Belgesi Tasdik İşlemleri Ücreti: 20$ (ABD Doları)

Hindistan Konsolosluklarına Doğum Belgesi Tasdik işlemleri çin sunulan belgeler doğrultusunda ek belgeler de istenebilir. Hindistan Konsoloslukları doğum belgesi tasdik işlemleri için beyan edilmiş belgeler, aynı gün,başvurudan yaklaşık 45-60 dakika içerisinde işlem görmesi tahmin edilmektedir.

HİNDİSTAN KONSOLOSLUKLARINDA TASDİK ETTİRİLECEK DİĞER BELGELER (Yeminli beyan, kefaletname, teminât mektubu vb.)

Soru: Hindistan Konsolosluklarında Yeminli beyan, Kefaletname, Teminât Mektubu gibi belgeleri nasıl tasdik ettirebilirim?

Cevap: Hindistan Konsolosluklarında yeminli beyan, kefalatname, teminat mektubu tasdik işlemleri için hazırlanması gerekli belgeler şunlardır:

İlgili tarafların geçerli pasaport asılları ve fotokopileri (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfası).

Vekalet verilmesi durumunda Hindistan Konsolosluk Görevlisi'ne belgeleri sunan kişinin pasaport aslı ve fotokopisi (ilk sayfa / son sayfa ve geçerli vize sayfası).

Vekalet verilmesi durumunda tüzel ya da gerçek kişi tarafından yetki belgesi verilmesi gerekmektedir.

Hindistan'da düzenlenmiş orijinal belgelerin Dışişleri Bakanlığı (Yeni Delhi) tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Ticari amaçlı kullanılacak belgelerin Konsolosluk tasdik ücretleri Hindistan Konsolosluklarında çeşitlilik gösterebilecektir.

Hindistan Konsolosluğu, Tasdik işlemleri için sunulan belgeler doğrultusunda ek belgeler de isteyebilmektedir

FORMA GEREK YOKTUR.

Hindistan Konsolosluğu Yeminli Beyan, Kefaletname, Teminat Mektubu Tasdik işlemleri ücreti:

10 $ (ABD Doları) (Ticari olmayan)

50 $ (ABD Doları) (Ticari)

Hindistan Konsolosluklarına Yeminli Beyan, Kefaletname, Teminat Mektubu gibi evrak tasdik işlemleri için sunulan belgeler doğrultusunda ek belgeler de istenebilir. Belge, aynı gün içerisinde işlem görür.

TüRK VATANDAŞLARI

Başvuru sahibi Türk Vatandaşı ise, belgeyi önce yerel mahkemede onaylatmalı ve daha sonra T.C. Dışişleri Bakanlığı'na tasdik ettirmelidir. Başvuru sahibi yukarıda bahsi geçen belge, pasaport aslı ve fotokopisi ile birlikte Büyükelçilikteşahsen hazır bulunmalıdır.

HİNDİSTAN KONSOLOSLUĞU EVLİLİK BELGESİ TASDİK İŞLEMLERİ

Soru: Hindistan Konsolosluklarında Evlilik belgesi nasıl tasdik ettirilir?

Cevap: Eşlerden birinin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Hindistan Konsolosluğu Evlilik Belgesi tasdik işlemleri için şahsen müracaat etmesi gereklidir:

Hindistan Başkonsolosluğuna müracaat eden eşin geçerli pasaport aslı.

Eşlerin her ikisinin pasaport fotokopisi (ilk sayfa / son sayfa ve geçerli vize sayfası).

Evlilik belgesinin Hindistan'da düzenlenmesi durumunda, belge aslı ve fotokopisi: Evliliğin gerçekleştiği bölgedeki yerel noter

Evliliğin gerçekleştiği eyaletteki/birlik toprağındaki İçişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

Türkiye'de düzenlenmiş evlilik belgesi T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

Diğer ülkelerde düzenlen Evlilik belgesi, ilgili ülkedeki Indian High Commission/ Hindistan Büyükelçiliği/ Başkonsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir.

FORMA GEREK YOKTUR.

Hindistan Konsolosluğu Evlilik Belgesi Tasdik işlemleri ücreti: 20$ (ABD Doları)

HİNDİSTAN KONSOLOSLUĞU SAĞLIK BELGESİ TASDİK İŞLEMLERİ (Hindistan'da düzenlenmesi durumunda)

Soru: Hindistan'dan aldığım sağlık belgesini nasıl tasdik ettirebilirim?

Cevap: Sağlık belgesini tasdik ettirmek için aşağıdakiler gereklidir:

Sağlık belgesi tasdikedilecek kişinin şahsen başvurusu.

Geçerli pasaport aslı ve fotokopisi (ilk sayfa / son sayfa ve geçerli vize sayfası).

Sağlık belgesi aslı ve fotokopisi:

Belgenin verildiği bölgedeki yerel noter,

Belgenin verildiği eyaletteki/birlik toprağındaki İçişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

FORMA GEREK YOKTUR

Hindistan Konsolosluğu Sağlık Belgesi tasdik işlemleri ücret: 10 $ (ABD Doları)

HİNDİSTAN KONSOLOSLUĞU BEKARLIK BELGESİ TASDİK İŞLEMLERİ

Soru: Hindistan Konsolosluklarında Bekarlık belgesini nasıl tasdik ettirebilirim?

Cevap: hindistan Konsolosluklarında bekarlık belgesi tasdik ettirecek olan başvuru sahibi, Hindistan'daki yetkili bir mahkemenin mührü bulunan resmi bir belge tedarik etmelidir. Yetkili mahkemenin verdiği belgenin doğruluğunu Hindistsan Büyükelçiliği onaylayacaktır.

Hindistan Konsolosluğu Bekarlık Belgesi Tasdik işlemleri için gerekli olan

Başvuru sahibinin şahsen başvurusu.

Geçerli pasaport aslı ve fotokopisi (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfası).

Belgenin aslı ve fotokopisi.

FORMA GEREK YOKTUR

Hindistan Konsolosluğu Bekarlık Belgesi ücreti: 10 $ (ABD Doları)

Hindistan Konsolosluğu Ölüm Belgesi Tasdik İşlemleri

Soru: Hindistan Konslosluklarında Ölüm belgesini nasıl tasdik ettirebilirim?

Cevap: Hindistan'dan alınan ölüm belgesi, Ankara'daki Hindistan Büyükelçiliği tarafından onaylanmadan önce, ilgili eyaletin İçişleri Bakanlığı'nca tasdik edilmelidir.

Türkiye'de ilgili makamlardan alınan ölüm belgesi, Ankara'daki Hindistan Büyükelçiliği tarafından onaylanmadan önce, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

Başvuru sahibinin, geçerli pasaport aslı ve fotokopisini (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfası) getirmesi gerekir.

FORMA GEREK YOKTUR

Hindistan Konsolosluğu Ölüm Belgesi Tasdik İşlemleri Ücreti: 20 $ (ABD Doları)

Hindistan Konsolosluğuna Ölüm Belgesi Tasdik işlemleri için sunulan belgeler doğrultusunda ek belgeler de istenebilir. Belge, aynı gün içerisinde işlem görür.

Hindistan Konsolosluğu Vekaletname Tasdik İşlemleri

Soru: Vekaletnameyi Hindistan Konsolosluklarında tasdik ettirmek için gerekli prosedür nedir?

Cevap: Hindistan Konsolosluklarında tasdik ettirilecek vekaletname belgesi ihtiyaçlarınız doğrultusunda ya da avukatınızın tavsiye ettiği üzere düz ya da ıstampalı kağıda hazırlanabilir.

Vekalet verecek kişinin (kişilerin), Hindistan Ankara Büyükelçiliğine aşağıdaki belgeler ile şahsen müracaat etmesi gerekmektedir:

Vekalet verecek kişinin (kişilerin) geçerli pasaport aslı ve fotokopisini (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfası).

Vekaletname aslı ve fotokopisi. Bu belge, Konsolosluk Görevlisi'nin gözetiminde imzalanmalıdır.

Vekalet verecek kişinin (kişilerin) iki adet vesikalık fotoğrafı.

Ticari amaçlı kullanılacak belgelerin ücretleri çeşitlilik gösterebilir

FORMA GEREK YOKTUR.

Hindistan Konsolosluğu Kişisel ihtiyaçlar/varlıklar için Vekaletname tasdik işlemleri

Hindistan Konsolosluğu Kişisel ihtiyaç ve varlıklar için vekaletname ücreti: 20 $ (ABD Doları)

Tüzel Kişilik, Anlaşmaları veya Kuruluş sözleşmesi gereğince veya yerel kanun tarafından yetkilendirilmişse ve de yetkili merci (Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları) tarafından tasdik edilmiş Yönetim Kurulu Kararına dayanarak vekaletname verebilir.

Hindistan Konsolosluğu Ticari amaçlar için vekaletname tasdik işlemleri

Hindistan Konsolosluğu Ticari amaçlar için vekaletname tasdik işlemleri ücreti: 50 $ (ABD Doları)

Hindistan Konsolosluklarına Ticari amaçlı Tasdik işlemleri için sunulan belgeler doğrultusunda ek belgeler de istenebilir. Belge, aynı gün içerisinde işlem görür.

Hindistan Konsolosluğu, Maaş / Deneyim Belgesi Tasdik İşlemleri

Soru: Hindistan Konsolosluklarında Maaş / Deneyim belgesi nasıl tasdik ettirilir?

Cevap: Türkiye'den alınan maaş belgesi, önce T.C. Dışişleri Bakanlığı, sonra Ankara'daki Hindistan Büyükelçiliği tarafından tasdik edilmelidir.

Hindistan Konsolosluklarında Maaş, Deneyim Belgesi Tasdik İşlemleri için Gerekli prosedür:

Hindistan Konsolosluğu Maaş belgesi tasdik edilecek kişinin başvuru sırasında şahsen hazır bulunması.

Hindistan Konsolosluğuna maaş belgesi tasdik işlemleri için başvuruda bulunan kişinin geçerli pasaport aslı ve fotokopisi (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfası).

Hindistan Konsolosluklarında tasdik ettirilecek Maaş belgesinin aslı ve fotokopisi.

FORMA GEREK YOKTUR

Hindistan Konsolosluklarında tasdik ettirilecek Maaş Belgesi ücreti: 10$ (ABD Doları)

YABANCI VATANDAŞLAR / TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN HİNDİSTAN KONSOLOSLUĞU TASDİK İŞLEMLERİ

Hindistan Konsolosluğu Tasdik işlemleri Türk Vatandaşları hariç diğer ülke vatandaşları için

Tasdik Türk Vatandaşları için

Hindistan Büyükelçiliği'nde belgelerinizi onaylatmadan önce, belgeler ilgili Başkonsolosluk/Büyükelçilik tarafından onaylanmalı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

Hindistan Büyükelçiliği'nde belgelerinizi onaylatmadan önce, belgeler yerel mahkemetarafından onaylanmalı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.