Hindistan Seyahat Sağlık Sigortası

Hindistan Seyahat Sağlık Sigortası

Hindistan seyahat sağlık sigortası Hindistan seyahati esnasında karşılaşılabilecek sağlık problemleri için yaptırılmaktadır. Hindistan'a seyahat etmeyi planlayan Türkiye vatandaşları için yapılmaktadır. Hindistan vize başvurularında, birçok ülke vize başvurularında olduğu gibi sigorta zorunluluğu bulunmamaktadır. Vize başvurularında sigorta şartı olmasa dahi, seyahate çıkmadan önce kişinin sigorta yaptırmasında fayda bulunmaktadır. Seyahat sağlık sigortası ile yurt dışına seyahat eden kişi, kendi ülkesinden uzakta olacağı için karşılaşacağı riskler karşısında tedbirli olmalıdır. Sigorta, hastalık, yaralanma, kaza ya da bu gibi olumsuz durumlar karşısında kişinin sağlığını ve bütçesini korumaktadır.

Seyahat sağlık sigortası pek çok ülkeye yapılan seyahatlerde zorunludur. Örneğin Schengen ülkeleri vize başvurularında zorunlu ortak evraklar listesinde yer almaktadır. Bu sigorta 30.000 Euro teminatlı olup bu miktara kadar sağlık problemlerinde gerekli giderlerin karşılanmasına yönelik teminat içermektedir. Söz onuşu ülkelere yapılan girişlerde sigorta sınır yetkilileri tarafından kontrol dahi edilebilir. Fakat İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ya da Hindistan gibi ülkelerin vize başvurularında sigorta gerekliliği bulunmaz. Hindistan sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmamakla birlikte kişinin talebi doğrultusunda düzenlenebilir.

Hindistan Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

Hindistan vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası Hindistan vatandaşları için düzenlenen bir tür sigortadır. Yukarıda bahsedilen Hindistan seyahat sağlık sigortası ile aynı tür sigortadır. Yalnızca Hindistan vatandaşının seyahat edeceği ülkeye göre sigorta şartları değişiklik gösterebilir. Ülkelerde değişiklik gösteren sigorta şartları genellikle teminat limiti bakımından ayrılmaktadır. Türkiye'ye seyahat edecek Hindistan vatandaşları için de yapılan bu sigorta, yabancının seyahat esnasında karşılaşabileceği hastalık, kaza ya da yaralanma gibi riskler karşısında gerekli tıbbi muayene ve tedavi hizmetini maddi kayıp yaşamadan almasını sağlamaktadır.

Hindistan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahat edebilmesi için seyahat amacına uygun vize alması gerekmektedir. Türkiye vizesini Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine müracaat ederek ya da elektronik vize sistemine yapacakları başvuru ile alabilirler. Dış temsilciliklere yapılan başvurularda evrak listesinin güncel olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortası gerekliliği bulunmasa dahi, Türkiye'de olası bir risk halinde güvence altına alınmaları açısından gelmeden önce sigorta yaptırmalarında fayda bulunmaktadır. Hindistan vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası vize başvuru evrakları ile birlikte ibraz edilebilir. Fakat Türkiye'de geçerli olan doğru bir poliçe düzenlenmesi gerekmektedir.

Hindistan Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

Hindistan seyahat sağlık sigortası yapmak için kişinin bazı bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler ise T.C. Kimlik numarası, seyahat planı (gidilecek ülke ya da ülkelerin isimleri, planlanan seyahatlerin başlangıç ve bitiş tarihleri), adres ve telefon bilgileri şeklindedir. Sisteme kişiden istenen bilgilerin girişleri yapılmaktadır. Daha sonra sigortanın kapsayacağı ülkelerin seçimi seyahat planına uygun olarak yapılmaktadır. Seyahat tarihlerinin girişlerinin yapılmasının ardından kişinin planladığı seyahate ve gideceği ülkelerin sigorta şartlarına en uygun sigorta düzenlenmektedir. Sistem, belirlenen sigortaya göre yapılacak ödemeyi hesaplamaktadır. Kişinin ücret bilgilendirilmesi ve onayı ile sigorta yapılmaktadır.

Sigorta işleminin onayı ve ödemelerin tamamlanması ile birlikte kişi adına poliçe düzenlenmektedir. Poliçe antetli kağıda çıktı alındıktan sonra ıslak imzalı ve kaşeli olarak kişiye teslim edilmektedir. Seyahat esnasında sigortadan faydalanmak isteyen vatandaşların poliçeyi yanında bulundurmaları gerekmektedir. Poliçeyi vize başvurusunda ibraz edecek kişilerin, diğer başvuru evrakları ile seyahat sağlık sigortasını hazır olarak bulundurması gerekmektedir. Konsolosluk, elle düzenlenen poliçeleri kabul etmemektedir. Bu sebeple konsolosluğun güncel vize ve sigorta şartları hakkında bilgi sahibi olan deneyimli biri aracılığıyla yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Hindistan Seyahat Sağlık Sigortası Süresi Nasıl Belirlenmelidir?

Hindistan seyahat sağlık sigortasısüresi seyahat tarihlerine uygun olarak düzenlenmektedir. Seyahat sağlık sigortasının en az seyahat tarihlerini kapsaması şarttır. Daha uzun düzenlenmesi kişinin tercihine bağlı değişebilir. Sigortanın seyahat tarihinden bir gün önce başlaması ve seyahat dönüş tarihi itibariyle bir gün sonra bitirilmesi gerekmektedir. Yakın tarihli başka seyahat planlayan kişiler için tü seyahatleri kapsayan uzun bir sigorta da düzenlenebilir. Seyahat sağlık sigortası süresinin en az bir gün ve en çok bir yıl olması gerekmektedir. Birden fazla seyahat için seyahat sigortası düzenlenecekse ilk seyahatin başlangıç tarihinden bir gün önce başlatılması ve son seyahatin dönüş tarihinden bir gün sonra bitirilmesi uygun olacaktır.

Seyahat sağlık sigortası tarihlerinin, konsolosluğa belirtilen tarihlerde olması gerekmektedir. Konsolosluk vize başvurularında ibraz edilen evrakların, başvuruda yer alan tüm bilgi ve beyanların birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Dolayısıyla yalnızca seyahat sağlık sigortasının değil, uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu gibi belgelerin de vize başvuru formunda ve vize talep dilekçesinde belirtilmiş tarihlerde yapılması gerekmektedir.

Hindistan Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

Hindistan seyahat sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler için belirli sigorta şirketleri bulunmaktadır. Bu şirketler ile yapılan birebir görüşmeler sonucunda düzenlenen poliçenin kişinin tekrardan kontrol etmesi gerekebilir. Özellikle vize başvurularında ibraz edilen sigorta tarihlerinde herhangi bir yanlışlık yapılması, vize başvurusunun geçersiz olmasına sebep olacaktır. Hindistan vizesi için sigorta gerekliliği yoktur fakat düzenlenen poliçenin ülke şartlarına ve seyahat planına uygun olarak düzenlenmesi, sigortanın seyahat esnasında geçerli olması açısından son derece önemlidir.

Vize Merkezi aracılığıyla yapılan seyahat sağlık sigortası kişinin seyahat planına uygun olarak düzenlenmektedir. Vize başvurusu esnasında gerekli olan tüm yönlendirmeler ve vize işlemleri başvuru sahibi adına yapılmaktadır. Vize başvurusu hakkında bilgi sahibi olmayan ve konsolosluk güncellemelerinden haberdar olmayan kişilerin muhakkak deneyimli birinden yardım alması gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunun alınmaması (geçersiz sayılması) ya da olumsuz sonuçlanması gibi aksaklıklar yaşanacaktır. Seyahat sağlık sigortası ne işe yarar, ne gibi teminatlar bulunur, ne zaman yapılması gerekir ve fiyatlar nasıl hesaplanır gibi soruların cevapları için yazının devamını inceleyebilirsiniz.

Hindistan Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Hindistan seyahat sağlık sigortası genellikle kişiyi seyahat esnasında karşılaşacağı sağlık problemleri karşısında güvence altına almaktadır. Ana teminatta sağlığa ilişkin riskler yer alırken, kişinin isteğine bağlı düzenlenecek ek teminatla seyahate ilişkin hususlar da güvence altına alınabilir. Ek teminat ile düzenlenebilecek konular şu şekildedir;

 • Bagaj gecikmesi
 • Bagaj kaybedilmesi
 • Seyahat gecikmesi, iptal edilmesi ya da yarıda kesilmesi
 • Pasaport kaybedilmesi gibi durumlarda oluşan kayıpları temin etmektedir.

Yukarıda belirtilmiş olanlar ek teminat olup her sigortada ortak olarak yer alan konular ise ana teminattır. Seyahat sağlık sigortalarının birçoğunda ortak olarak bulunan teminatlar aşağıdaki gibidir.

 1. Tıbbi tedavi teminatı
 2. Danışmanlık ve tıbbi bilgi teminatı
 3. Tıbbi nakil ya da seyahat teminatı
 4. Vefat teminatı

İlk maddede yer alan tıbbi tedavi teminatı, sigortalı kişinin olası bir sağlık problemi karşısında alacağı tıbbi tedaviyi ifade etmektedir. Seyahat esnasında hastalanan ya da yaralanan kişinin ayakta ya da yatarak tedavisi sigorta tarafından karşılanmaktadır. Doktorun önerdiği ilaçlar ve acil ilaçlar seyahat kapsamına dahildir. Gerekli tüm müdahaleler, teminat limitleri dahilinde sağlanmaktadır. Avrupa ülkeleri ve Schengen ülkeleri teminat limiti 30.000 Eurodur. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerin teminat limiti ise 50.000 USD'dir.

İkinci maddede yer alan teminat, Hindistan seyahat sağlık sigortası ile seyahat eden kişinin ihtiyacı halinde gerekli tıbbi danışmanlık hizmetini almasını sağlamaktadır. Kişinin bulunduğu ülkede kendisine en yakın anlaşmalı sağlık ekibi ile görüşmesi sağlanarak gerekli tüm konularda danışmanlık alması sağlanmaktadır. Hastane, doktor, uzman doktor, eczane, nöbetçi eczane isimleri, telefon numaraları ve adresleri gibi gerekli tüm bilgi ve tavsiyeler anlaşmalı ekip tarafından verilmektedir. Danışmanlık hizmetinde tanı konması ve ilaç önerilmesi bulunmamaktadır.

Üçüncü madde, acil durumlarda devreye girmektedir. 24 saat içinde müdahale edilmesi gereken durumlarda kara ya da hava ambulansları devreye girerek kişinin sağlık merkezine nakli sağlanmaktadır. Son madde ise seyahat esnasında vefat eden kişinin cenaze nakil, defin ve cenazeye eşlik edecek kişinin giderlerinin karşılanmasına yöneliktir.

Hindistan Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılır?

Seyahat sağlık sigortasının seyahate öncesinde yapılması gerekmektedir. Çok sayıda ülke için yapılan vize başvurularında sigorta gerekliliği bulunur. Örneğin Schengen ülkerine yapılacak seyahatlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için konsolosluğa poliçe ibraz edilmesi şartı vardır. Türkiye vatandaşlarına alınacak Hindistan vizesi için sigorta şartı bulunmamaktadır. Yine de bazı kişiler tercihlerine bağlı olarak Hindistan vize başvurusunda seyahat sağlık sigortası ibraz etmektedir. Sigorta gerekliliği bulunmasa dahi yurt dışına seyahat edecek kişilerin sigorta yaptırması büyük önem taşır. Güvenliğin, bütçenin, seyahatin ve en önemlisi de sağlığın güvence altına alınması açısından sigorta oldukça önemlidir. Bundan dolayı Hindistan vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası ve Türkiye vatandaşlarına Hindistan seyahat sağlık sigortası yaptırılmasında fayda vardır.

Sigortanın seyahat edecek herkes adına sigorta yapılması gerekmektedir. 0 ile 75 yaş aralığındaki herkes için sigorta yapılabilir. Bazı durumlarda üst yaş sınırı değişiklik gösterebilir. Sigorta şirketine bağlı 80 yaşa kadar sigorta yapılabilir. Sigorta süresinin en az bir gün ve en çok bir yıl olması gerekir. Sigorta süresinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur seyahat tarihlerinin tamamını kapsaması gerektiğidir.

Hindistan Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Seyahat sağlık sigortası fiyatları bazı etkenlere göre değişiklik göstermektedir. Bu etkenler, sigorta süresi, sigortanın geçerli olacağı ülke ya da ülkeler ve bir diğeri ise ek teminat yer alıp almadığıdır. Seyahat süresinin uzaması ile birlikte sigorta süresi de uzayacaktır. Dolayısıyla Hindistan seyahat sağlık sigortası fiyatları da artış gösterecektir. Bir diğer önemli unsur da seyahat edilecek ülke, ülkeler ya da bölgedir. Sigorta belirli bir ülke için yapılabileceği gibi, Avrupa ülkeleri, Schengen ülkeleri ve tüm dünya ülkeleri şeklinde birden çok ülke için de yapılabilir. Ülkeler arası değişen sigorta şartları genellikle teminat limitlerinde görülmektedir. Gidilecek ülkelere göre değişen sigorta türlerinin fiyat üzerinde etkisi bulunmaktadır.

Teminat limitleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkeler için 50.000 USD, Schengen ve Avrupa ülkeleri için ise 30.000 Euro olarak düzenlenmektedir. Sigorta yapılırken kişisel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Verilen bilgiler doğrultusunda sigorta ücreti belirlenmektedir. Ücret hesaplaması sistem tarafından online olarak yapılmaktadır. Sigorta ücretleri hakkında sigorta yapılmadan önce kişiye ücret bilgilendirmesi yapılmaktadır. Başvuru sahibinin onayı sonucu sigorta onaylanır ve ödemeler yapılır. İşlemin tamamlanması sonucu kişi adına antetli kağıda poliçe düzenlenmektedir. Seyahat boyunca geçerli olması için kişinin seyahat esnasında poliçeyi yanında bulundurması gerekmektedir. Bazı ülkelere girişlerde sınır yetkililerine sigortanın gösterilmesi gerekebilir.

Hindistan Covid 19 Seyahat Sigortası

Hindistan Covid 19 seyahat sigortası Hindistan'a seyahat edecek Türkiye vatandaşlarına yapılan koronavirüs teminatlı seyahat sigortasıdır. Pandemi sürecinde seyahat ederken birçok önlem alınması gerekmektedir. Bu anlamda alınabilecek en büyük önlemlerden biri de COVID-19 teminatlı bir sigorta ile seyahat etmektir. Sigortanın seyahat süresi boyunca geçerli olması için seyahate çıkmadan önce yaptırılması ve en az seyahat tarihlerini kapsaması gerekmektedir. Seyahat sigortasında koronavirüs teminatının bulunması, kişinin koronavirüs riski karşısında güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Kovid-19 teminatlı Hindistan yurtdışı seyahat sağlık sigortası koronavirüs teşhisinin konması ve gerekli tedavinin düzenlenmesi adına pek çok işlemin sigorta kapsamında karşılanmasını sağlamaktadır.

İnsanların yaşadığı en büyük problemlerden biri de ülkesinden uzaktayken yaşadığı sağlık problemleridir. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını göz önünde bulundurulduğunda ise, kayda değer bir önlem alınması bir zorunluluk haline gelmiştir. Hindistan'da karşılaşılabilecek olası hastalık durumlarında en iyi seviyede sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için koronavirüse özel Hindistan yurtdışı seyahat sigortası ile seyahat edilmesi son derece önemlidir. Böylelikle sağlık standartlarının düşük olduğu bölgelerde dahil, gerekli muayene ve müdahaleler en iyi şartlarda sağlanmaktadır. Tüm bu işlemler sigorta kapsamına dahil olduğu için kişinin maddi kayıp yaşaması da söz konusu olmayacaktır.

Sigortanın temin ettiği riskler poliçede belirtilmiştir. Poliçe geçerlilik tarihleri boyunca yapılan tüm Hindistan seyahatlerinde sigorta yeniden aktif olmaktadır. Seyahat başlangıcı ile devreye giren Hindistan Covid 19 seyahat sigortası teminatları yazının devamında listelenmiştir. Koronavirüse özel Hindistan seyahat sigortası seyahat esnasında kişiyi koronavirüs riskinin doğurduğu pek çok sorun karşısında temin etmektedir. Sigortalı kişinin, seyahat esnasında koronavirüs şüphesi taşıması halinde, teşhis konması ve tedavi düzenlenmesi için gereken sağlık hizmetleri ve diğer ihtiyaçları sigorta kapsamında karşılanmaktadır. Dolayısıyla;

 • Hastanede ya da ayakta tedavi,
 • Acil ilaç giderleri,
 • Muayene ve tetkikler,
 • Tıbbi danışmanlık hizmeti,
 • Karantinaya alınan kişinin otel ya da diğer konaklama masrafları,
 • Acil durumlarda sağlık merkezine nakil işlemleri,
 • Sigortalı kişinin vefatı halinde cenaze nakli,
 • Seyahat esnasında karşılaştığı hastalığın tedavisini tamamlayan kişinin daimi ikamet adresine nakli sigorta kapsamındadır.